Chọn chỗ đặt đàn ong và bố trí đàn ong

Chọn chỗ đặt đàn ong và bố trí đàn ong

Đặt đàn ong gần cây nguồn mật khoảng từ 300 – 700 m càng tốt không nên đặt xa quá 1.200 m – Tầm bay đi lấy phấn có hiệu quả của: ong ngoại 2.000 m, còn của ong nội là dưới 1.000 m

– Đặt đàn ong gần cây
nguồn mật khoảng từ 300
– 700 m càng tốt không
nên đặt xa quá 1.200 m
– Tầm bay đi lấy phấn có
hiệu quả của: ong ngoại
2.000 m, còn của ong nội
là dưới 1.000 m


– Đặt cách xa các trại ong
khác khoảng 2 km,

– Một trại nuôi ong nên
đặt khoảng 50 – 60 đàn là
tốt nhất, tuy nhiên để tiện
bảo vệ, quản lý chăm sóc
đàn ong có thể đặt 100 –
200 đàn.

cho-dat-ong2.jpg


Lưu ý: Khi đặt càng nhiều
đàn tại một chỗ thì năng
suất mật giảm đi và việc
chi phí thức ăn sẽ lớn lên


– Chỗ đặt ong bằng
phẳng, khô ráo tiện
đường giao thông


– Gần nguồn nước sạch để
ong lấy nước, nhưng
tránh đặt sát ao hồ lớn


– Đặt nơi về mùa hè có
bóng râm che mát, mùa
đông không bị gió lạnh
thổi


– Không bị ngập lụt vào
mùa mưa.


– Không đặt thùng ong
gần chuồng gia súc, nhà
vệ sinh


– Không đặt thùng ong
gần nơi có khói bếp, kho
thuốc trừ sâu


– Không đặt thùng ong
ở nơi nhiều nắng
– Không đặt thùng ong
chỗ chật hẹp, nhiều
đàn đặt gần nhau

cho-dat-ong3.jpg

cho-dat-ong4.jpg


– An toàn, không bị
mất trộm nhiều người
nuôi ong chọn vườn có
tường rào bảo vệ cao
che chắc chắn. Tuy
nhiên nhiều người nuôi
ong chuyên nghiệp
phải đặt ong ở rừng
cao su hoặc khu đất
trống thì thường làm
lán để trông ong.


2. Bố trí đàn ong


Đối với ong nội:


+ Nếu nuôi một vài đàn thì đặt
các thùng ong cách nhau trên 2m
ngay trong vườn nhà, có giá đỡ
hay cọc cao 40 – 50 cm.


+ Không nên đặt thành hàng
thẳng mà bố trí quanh gốc cây,
vì đặt theo hàng thẳng ong nội
hay vào nhầm tổ, chúa tơ giao
phối hay bị mất. Ong nội nuôi
tại thành phố có thể đặt ở ban
công, trên gác thượng

 
bo-tri-danong.jpg


+ Cửa thùng quay về nhiều hướng nhưng mùa hè tránh hướng Tây, mùa đông
tránh hướng Bắc, phía trước cửa tổ phải quang đãng.


– Đối với ong
ngoại đặt ong theo
các cách sau:
+ Xếp ong theo
hàng một, đàn
cách đàn 1m, hàng
cách hàng 2m


+ Để tránh đàn
ong trôi dạt có thể
bố trí đàn ong
theo hình tròn,
chữ U, nhóm 4
đàn 1 hoặc hình
lượn sóng
 

Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 094 179 2255